здравеопазване

Здравеопазването – основен приоритет на държавата

Опазването на здравето на гражданите е част от политиката на всяка държава. У нас това е един от сегментите, към които страната ни насочва огромен ресурс от средства, които осигуряват на населението възможност за грижа за здравето. Всеки гражданин има право на медицинска помощ и избор на специалисти и лечебни заведения, в които да получи най-доброто от здравословните услуги, предлагани в страната. Когато се говори за здравеопазване софия е мястото, към което се ориентират все повече  хора от цялата страна. Столицата е един от водещите центрове, където здравните услуги са на много високо ниво, а освен това в града са разположени едни от най-модерните кабинети и клиники са спешна, доболнична и болнична помощ.

Право на лечение и здраве

Държавната политика на страната включва задължителното здравно осигуряване, което е част от осигуряването на медицинска помощ на гражданите. Независимо от това дали сте активно работещи в София или друга част на страната или чужбина като гражданин на България ваш ангажимент е да внасяте месечните си осигуровки за здравно осигуряване. Това ще ви позволи да се възползвате от всякакъв вид медицински услуги, които са нужни за да бъде опазено вашето здраве.

Децата и лицата в пенсионна възраст са освободени от такси за здраве, но всички над 18 годишна възраст заплащат съответния процент спрямо стойността на минималната работна заплата за страната към бюджета на НЗОК. Това са фактически данни, които всеки един човек без значение дали живее в София или не е необходимо да има предвид с оглед на това да използва при нужда безплатно лечение, болнична или доболнична помощ.Спешна помощ

Жителите и гостите на София могат при настъпване на фактическа необходимост да използват медицински услуги на територията на областта. Водеща е ролята на спешните медицински центрове в града, които се отзовават при позвъняване на телефон 112. Работното време на центровете е денонощно 365 дни в годината. В столицата организацията при спешната помощ е на много високо ниво, а това се гарантира с осигуряване на линейка, която да посети адреса както и специалисти, които са в състояние да осигурят адекватна и навременна медицинска помощ. Всичко това гарантира на гражданите:

  • Професионално отношение;
  • Спешно транспортиране до най-близката болница;
  • Адекватно решение за лечение;
  • Денонощна помощ.

Прием в болница в София

Здравословните проблеми, които човек има не бива да бъдат подценявани. Ако имате хронично заболяване или друго, което пречи на ваши активен начин на живот е необходимо да се консултирате със специалист. В София е съсредоточен сериозен арсенал от професионалисти, които са утвърдени в медицинската практика. В зависимост от типа на заболяването е възможно да се наложи прием в болнично заведение. Хоспитализацията на здравно осигурените лица е безплатно за пациентите, които са здравно осигурени. Като пациент имате право на избор къде да бъдете лекувани така, че да получите най-добрата помощ за здраве.

Основен приоритет на лекарите са бременни, майки и деца, пенсионери. Качеството на услугите, които се предлагат в болниците и медицинските кабинети в София са на много високо европейско ниво. А това предоставя възможност на пациентите да бъдат максимално спокойни за своето състояние и това на близките си.

Диагностика, консултации, прегледи се извършват в медицинските кабинети за доболнична помощ. Здравеопазването е звено, което цели осигуряване на модерни диагностично-консултативни центрове, в които се извършват прегледи и профилактика на различни видове заболявания. В София можете да посетите модерно оборудвани клиники по:

  • Офталмология;
  • Ортопедия;
  • Репродуктивно здраве;
  • Стоматология;
  • Кардиология и много други.

Вашето здраве е приоритет затова не подценявайте към кои центрове за диагностика и болници за провеждане на лечението ще се ориентирате. В столицата избора е огромен, така че посетете платформата Ти Си София и се запознайте с предоставените възможности.