отстраняване на течове

Откриване и отстраняване на течове – защо се нуждаете от професионална услуга

Като цяло Вик услугите, които се предлагат са доста разнообразни. Има такива, които се отличават със своята специфика поради това, че не са видими с просто око и не само констатирането на проблема, но и неговото решение изискват компетентност, опит и квалификация. Днес ще ви разкажем точна за такъв вид ВиК аварии, чиито последици са особено неприятни за стопаните на имота, именно заради материалните щети, които могат да причинят. Откриването и отстраняването на скрити течове е приоритетна услуга, която се предлага от водещи специализирани екипи, които използват новаторски решения, гарантиращи минимални разходи, бързина  и ефективност.

Да започнем с откриването

Времето, в което живеем е повлияно от технологичното развитие и революционните методи за улесняване на работата на специалистите от различни сектори. Няма как да се ограничи и развитието на водопроводните услуги и те да останат в страни от бързото развитие и внедряването на иновативност при някои от ремонтните услуги. Именно затова ще насочим вниманието ви към ВиК Хелп и способите за откриване на течове, за които подробно можете да прочетете тук https://vikhelp.com/otkrivane-otsraniavane-techove/.

Течовете са сериозни причинители на редица проблеми по имотите ни. Независимо от мащабите им те влияят неблагоприятно на:

  • Електрическата инсталация;
  • Конструктивната стабилност на сградата;
  • Създават предпоставка за ремонтни мероприятия и т.нат.

Скрития теч е непредвидим със своите последствия, така че при най-малка причина да се съмнявате за такъв е време а се обърнете към професионалисти, които имат възможността да проведат съответните откривателни мероприятия.

Какви са съвременните методи? Вариантите, които днес предлагат и прилагат водещи и утвърдени компании като ВиК Хелп са свързани с минимизиране на материалните щети т.е. стандартните начини и методики, които се ползваха преди десетилетия с чук и къртач днес са недопустими. Разрушението и къртенето, които се прилагаха с единствена цел да се достигне до потенциалния проблем днес са изместени от прилагане на модерна апаратура, с която локацията става бързо, лесно и на мига.течове

Апаратната диагностика е изключително модерна и иновативна технология, която наподобява ехографско изследване. Уредите, които са най-често използвани за установяване на точната позиция на възникналия скрит теч са термокамерите. И ако си мислите, че тези апарати са подходящи единствено за измерване на температурата на пътниците по летищата то сте в грешка. При ВиК сектора има специални разработки на такива термографски способи, с чиято помощ водопроводчиците на база температурните разлики на различните видове повърхности локализират чрез диагностициране мястото на аварията. А след като вече има яснота от какъв мащаб е проблема и къде точно се намира то това в крайна сметка показва правилния път на специалистите за взимане на решение за неговото отстраняване.

А как се отстраняват скрити течове

ВиК Хелп е от фирмите, които от години използват термокамерите като средство за откриване на течове. Не само заради прецизността на уредите, но и поради това, че:

  • Приложими са при различни обекти – жилища, мокри и санитарни помещения, тавани, подземни гаражи и т.нат;
  • Диагностицирането става в момента на обследването на терена;
  • Спестяват се средства както за самите клиенти така и за специалистите, които провеждат услугата.

А от тук последиците за овладяването на проблематичните спукани тръби, които са образували така наречения скрит теч наистина е бързо и ефективно.

Когато е ясна локацията на проблема водопроводчиците предприемат съответните действия:

  • Съставя се план;
  • Намират се начини за минимални щети, които са свързани с отстраняването на теча;
  • Дори да се наложи къртене за да се достигне до проблема то е в незначителни размери;
  • Обикновено се използват ревизионни кутии, през които с помощта на модерни уреди водопроводчиците достигат до дефектиралата тръба и т.нат.

Оказва се, че колкото по-бързо бъде открит скрития теч то толкова по-експедитивно биха намерили решение екипите по ремонтните действия. За по-ниски тарифи и отстраняване на аварии с водопровода търсете водопроводчици, които прилагат съвременни способи за работа.